Euroopan perusoikeusviraston toteuttama tutkimus tukee lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämistä. Sen tulokset  ovat yksi tärkeimmistä aineistoista hlbtqi-ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen ja oikeuksien toteutumiseen.

Edelliseen 2019 tehtyyn kyselyyn vastasi Suomesta kaikkiaan 4 711 henkilöä. Uutena ryhmänä kyselyssä ovat mukana queerit. Tutkimus toteutetaan nyt kolmannen kerran.

Tällä kertaa toivotaan suurempaa vastaajien joukkoa. Etenkin bi-miehet sekä intersukupuoliset ovat olleet heikosti edustettuina.

Tulokset julkaistaan 2024.

Kysely on myös suomeksi ja siihen pääset tästä linkistä. Kysely on avoinna heinäkuun lopulle.

Kyselyssä kysytään perustietojen, kuten koulutustaustan ja tulotason ja synnyin- ja asuinpaikan kaltaiset tiedot. Lisäksi kysytään identiteetistä ja onko kohdannut väkivaltaa tai hlbtqi-fobiaa ja kartoitetaan, miten elämänlaatunsa ja terveytensä kokee.