Perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Alice Girs teki aloitteen Turku Pride -yhteistyön lopettamiseksi Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa maanantaina.

Aloite Turku Pride -liikkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä irtisanoutumiseksi ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden juhlistamiseksi jatkossa Suomen lipulla on nyt julkaistu kokonaisuudessaan Turun kaupungin sivuilla.

Aloite kuvailee prideliikkeen muuttuneen niin, että kaikki seksuaalivähemmistöjen edustajat eivät koe sitä omakseen. Aloitteessa kuvaillaan väitettyä prideliikkeen sisällä vallitsevaa yhdenmielisyyden vaatimusta. Se kritisoi myös priden kaupallistamista.

Aloitteeseen on otettu siis argumentteja prideliikkeen ja hlbt-järjestöjen todellisista sisäisistä kiistoista, sekaan on heitetty anti-gender -agendaa.

Aloite esittää, että Turun kaupunki ei jatkossa osallistuisi Priden kaltaiseen ristiriitaiseen tapahtumaan ja prideliputuksen korvaamista Suomen lipulla, jonka alle sen mukaan mahtuvat kaikki ”sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai seksuaali- seen suuntautumiseen katsomatta”.

Aloiteen jätti Alice Girs ja sitä kannatti neljä muuta valtuuston perussuomalaista; Juha Anttila, Sami Kesäläinen, Heikki Laaksonen, Mikaen Miikkola.

Turun kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi hallintosääntönsä mukaisesti. Kyseessä on normaalimenettely. Vastaus on annettava kuuden kuukauden kuluessa.

Julkaisemme kuvaavimpa otteita aloitteen tekstistä.

”Alunperin seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi perustettu Pride-liikkeen luonne ja sanoma ovat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana muuttuneet niin radikaalisti, että yhä useampi seksuaalivähemmistöön kuuluva ei enää koe liikkeen edustavan itseään. Seksuaalivähemmistöjen sisällä Pridesta on tullut vaientamisen väline”.

Jos olet esimerkiksi eri mieltä siitä, pitäisikö alaikäisten saada sukupuolen vaihtamista varten hormonihoitoja tai onko hyväksyttävää, että pikkulapset keikistelevät vähäpukeisina aikuisille sedille “drag-taiteen” nimissä, olet välittömästi ihmisoikeuksien vastustaja”.

Muutos on kuitenkin tulossa, sillä tällä hetkellä Pride-liikkeen sisällä kuplii kapina. Useissa länsimaissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat jo perustaneet uusia pelkästään seksuaalivähemmistöjen asioihin keskittyviä yhdistyksiä ja liikkeitä”.

Pride- liike ei edusta kaikkia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia tasavertaisesti, vaan sulkee ulkopuolelleen eri mieltä olevat, eikä huomioi toiminnassaan millään tavalla niitä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia, jotka kokevat loukkaavana esimerkiksi sen, että yritykset pyrkivät edistämään myyntiään laittamalla sateenkaaren värit logoihinsa ja näin ollen kaupallistavat vähemmistöjen seksuaalisuutta”.

”Toinen syy on halu irtautua kokonaan nykypäivän trans- ja muita sukupuolivähemmistöjä koskevasta keskustelusta”.