Viime vuonna eli 2022 julkaistujen tietojen mukaan Kanadassa on noin miljoona seksuaalivähemmistöihin kuuluvaa. Eli siis ei-heteroa. Lukema on 4% Kanadan väestöstä ja käsittää homoseksuaalit (gayt ja lesbot) sekä biseksuaalit ja muut yli 15 vuotiaan väestön.

Kandassa kerätty vuosien 2015 ja 2o18 yhdistetty data kertoo, että hlb-väestöstä gaymiehiä oli 25%, lesboja oli vähemmän 15%. Biseksuaaleissa taas oli kaksi kertaa enemmän naisia kuin miehiä.

2021 väestönlaskennan yhteydessä kerättyjen tietojen mukaan Englannin ja Walesin väestön yli 16-vuotiaista 1,54% oli homoseksuaaleja (gay tai lesbo) ja 1,28% biseksuaaleja. Panseksuaaleja ilmoitti olevansa 0,23%. Queereja oli 0,03%, aseksuaaleja 0,06% ja muita 0,02%. Vastamaatta jätti 7,47%. Heteroiden osuus oli lähes 90% (89,37).

Väestönlaskennan yhteydessä tehtyyn kyselyyn vastasi suurin osa väestöstä, 92,5%. Seksuaalista identiteettiä koskevaan kysymykseen vastanneista yhteensä 3,2% kuului seksuaalivähemmistöihin, mikä tarkoittaa 1,5 miljoonaa ihmistä.

Stonewall-järjestön 2o22 teettämän tutkimuksen mukaan useampi on bi- kuin homoseksuaali (gay tai lesbo). Tutkimus kattoi Englannin ja Walesin ohella Skotlannin ja se toteutettiin kolmena eri kyselynä kesäkuussa 2022, joista kuhunkin vastasi noin 2000 henkilöä. Biseksuaaleiksi itsensä määritteli 5%, gay tai lesbo sanoi olevansa 4%, Heteroiden osuus oli 84%.

Järjestön keräämän rajatun otoksen lukemat poikkeavat siis selvästi laajemmasta otannasta saadusta tuloksesta.

Yhdysvaltojen hlb-lukemasta kertoo 2022 julkaistun kyselyn tulokset. Kyselyyn vastanneista aikuisista 86% oli heteroita, 7% ei vastannut  seksuaali-identiteettiä kartoittaneeseen kysymykseen. Biseksuaaleja oli 4,2%, gaymiesten osuus oli 1,4% ja lesbojen hieman vähäisempi 1%. Panseksuaalien, queerien, aseksuaalien ja muiden osuus oli kunkin 0,1%. Tulokset on saatu yli 10 000 yhdysvaltalaiselle aikuiselle tehdystä puhelingallupista.

2020 kerätyn datan mukaan Yhdysvalloissa on hiukan alle 10 miljoonaa hlb-ihmistä, joista yli 10% asuu Kaliforniassa (lähes 1,4 miljoonaa). Seuraavaksi eniten, reilut 700 000, asuu kussakin näissä kolmessa; Teksas, Florida, New York.

Australiassa on 2020 tutkimuksen perusteella 3-4% hlb-ihmisiä. Alle 25-vuotiaiden joukossa luvat ovat tosin aivan toiset, heistä 4% miehistä ja naisista 7% on joko gay tai bi.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvia on siis esitettyjen selvitysten perusteella enimmillään 9% aikuisväestöstä. Tarkemmin otettuna gaymiehiä on alle 2%, valtaosan ollessa biseksuaaleja.

Helsingin  väestöstä (664 028 ) se tarkoittaa alimminnan arvion (1,7%) mukaan hiukan alle 4 500 yli 18-vuotiasta homomiestä. Pääkaupungin  vetovoiman vuoksi lukema voi olla suurempi ja ympäröivistä kaupungeista ainakin Espoo ja Vantaa tulisi oikeastaan huomioida mukaan. Silloinkin 18 vuotta täytäneiden gaymiesten määrä jäisi kahdeksaan tuhanteen, josta eläkeläisiä on pari tuhatta. Enimmillään lukema lienee korkeintaan kaksinkertainen kansainvälisen vertailun perusteella.

Lähes puolet miehistä kiinnostunut kokeilemaan homoseksiä

Lähes joka toinen ruotsalainen mies haluaisi kokeilla homoseksiä, kertoo ruotsalaisen seksiaiheisen blogin galluppi. Reilusta 3 000 vastanneesta homoseksiä halusi kokeilla 46%. Peräti 74% vastasi haaveilleensa homoseksistä. Todellisuudessa homoseksiä vastasi harrastaneensa 23%.

Australialaisista miehistä 9% ja naisista 19% kertoi viehtyneensä oman sukupuolensa edustajasta ylipäänsä.

Transsukupuolisia oli edellä mainittujen lähteiden mukaan Kanadassa 0,33% väestöstä ja Yhdsyvalloissa 0,6%. Transsukupuolisten kokonaismäärä Yhdysvalloissa on noin 1,4 miljoonaa.

Kyselyissä on merkittävää hajontaa vastauksissa ikäryhmien välillä. Kyselyjen tuloksia vääristää myös aina se, ketkä niihin vastaavat ja ketkä jättävät vastaamatta. Ongelma on yhä ajankohtaisempi, sillä eri kyselyitä on nykyään yhä enemmän ja väsymystä vastaamiseen ilmenee enemmän.