Reaktiot ”itsemääräämislakia” (SBGG) kohtaan Saksassa vaihtelevat, raportoi Queer.de. Perheministeri Lisa Paus ja oikeusministeri Marco Buschmann esitellivät lain keskiviikkona.

Hlbtqi+-liike toivottaa tervetulleeksi uuden lain, joka korvaa 1981 sukupuoli-identiteettilain. Uusi laki ei käsittele sukupuolta vahvistavaa hoitoa, vain nimilain päivitystä ja mahdollisuutta muuttaa laillista sukupuolta yksinkertaisella ”itseilmoituksella”. Liike arvostelee kuitenkin sitä, että lakiesitys sisältää edelleen sen syrjivinä pitäviä elementtejä, ja toivovat tämän korjaantuvan parlamenttikäsittelyn aikana. Kristillisdemokraatit ja AfD sekä feministiset väittelijät arvostelevat ehdotettuja uudistuksia.

Kalle Hümpfner Bundesverband Transista* mainitsee, että hbtqi+ -liike on kritisoinut alaikäisiä koskevia rajoituksia, muutoksia vanhemmuuslainsäädäntöön ja aukkoja tiedonvälityskiellon suojassa, eli sitä, että viranomaisten ei pitäisi ilmoittaa aiemmasta sukupuoli-identiteetistä. Lainvalvonta- ja turvallisuusviranomaiset saavat automaattisesti tiedon aikaisemmista ja muuttuneista etunimistä ja sukupuolesta. Poliisin ja turvallisuuspoliisin on kuitenkin välittömästi poistettava tiedot näistä muutoksista, jos henkilö ei ole jo heidän rekistereissään.

Kalle Hümpfner ja Bundesverband Trans* toteavat lisäksi, että ”toteamme pahoillamme, että suurinta osaa kritiikistä, jota me ja muut organisaatiot esitimme toukokuussa, ei ole otettu huomioon hallituksen esityksessä. Tämä on muutettava eduskuntaprosessissa.”

(Perussuomalaisia vastaavan) AfD:n johtaja Alice Weidel sanoi, että uusi laki heikentää ”naisten yksityistä ja suojattua tulaa: pian miehet voivat valittaa siitä, etteivät he pääse naisten vankiloihin, pukuhuoneisiin, saunoihin ja naisten turvakotiin”.

Liittovaltion hallitus tiivistää lakiehdotuksensa seruaavasti.

  • Sukupuolispesifisen rekisteröinnin ja etunimen muuttaminen ”itseilmoituksella”: Jatkossa transsukupuolisten, intersukupuolisten ja ei-binaaristen henkilöiden ei tarvitse käydä läpi oikeusprosessia muuttaakseen sukupuolikohtaista rekisteröintiään ja etunimeään väestörekisteriin. Asiantuntijalausuntoa ei myöskään vaadita. Sen sijaan kansalliselle rekisteröintiviranomaiselle tehtävän ”selvityksen sisältävän ilmoituksen” on oltava riittävä. Hakijan on vakuutettava, että hänen sukupuoli-identiteettiinsä pyytämä muutos on paras ja että hän ymmärtää muutoksen seuraukset.
  • Kolmen kuukauden määräaika ennakkorekisteröinnille: Sukupuolen ja etunimen muutos tulee rekisteröidä kolme kuukautta ennen kuin se kirjataan väestörekisteriviranomaisessa.
  • Yhden vuoden odotusaika myöhempään muutokseen: Kun muutosilmoitus on tehty aikaisempi, myöhempään muutokseen tulee soveltaa yhden vuoden odotusaikaa.
  • Alaikäisiä koskevat säännöt: Alle 14-vuotiaiden alaikäisten huoltajien on tehtävä muutosilmoitus; alaikäiset eivät voi sitä itse tehdä. 14 vuotta täyttäneet alaikäiset voivat tehdä muutosilmoituksen itse, mutta he tarvitsevat huoltajan suostumuksen. Suostumus voidaan korvata perheoikeudessa ja lapsen hyvinvoinnin tulee olla tärkein kriteeri.
  • Rekisteröiminen ”vanhemmaksi” syntymätodistukseen: Vanhemmat pitäisi voida merkitä ”vanhemmiksi” lastensa syntymätodistukseen ”isän” tai ”äidin” sijaan.
  • Tietojen luovuttamisen kielto: Jotta yksilöitä suojattaisiin  pakottamiselta paljastaa entinen sukupuolensa tai etunimensä, sen olisi edelleen oltava kiellettyä voimassa olevan lain nojalla.