Miesten välinen seksi ei enää jatkossa estä pysyvästi verenluovuttamista Suomessa. Uusi varoaika on nyt 12 kuukautta. Uusi käytäntö tuli voimaan eilen maanantaina 12.5.2014.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on asettanut miesten välisen seksin väliaikaisen verenluovutuskiellon perusteeksi. Miehet voivat luovuttaa verta, mikäli edellisestä miesten välisestä seksistä on kulunut yli 12 kuukautta. SPR Veripalvelun tuli Fimean määräyksen mukaisesti ottaa väliaikainen luovutuskielto käyttöön viimeistään 1. kesäkuuta 2014.

Fimea on arvioinut, että muutos ei vaikuta luovutetun veren turvallisuuteen. Arviossa on hyödynnetty asiantuntijoiden lausuntoja. Veripalvelutoiminnan lähtökohta on, että verenluovutus ei vaaranna luovuttajan eikä verensiirron vastaanottajan terveyttä.

Luovuttajien testausmenetelmät ovat kehittyneet merkittävästi, koska ne havaitsevat vakavat taudit entistä luotettavammin ja aiemmin tartunnasta. Tällaisia veriteitse tarttuvia tauteja ovat HIV, hepatiitti B ja hepatiitti C. Ne eivät ole Suomessa yhtä yleisiä kuin EU:ssa keskimäärin. Pysyvästä luovutuskiellosta on aiemmin luovuttu myös muun muassa Ruotsissa, Espanjassa, Italiassa ja Tsekissä.

Myös seksipalveluiden myyminen ja ostaminen johtavat 12 kuukauden väliaikaiseen luovutuskieltoon.

Muutos mahdollistaa käytännössä sen, että miehet, joilla on ollut satunnaisia seksikontakteja toisten miesten kanssa voivat 12 kuukauden määräajan jälkeen luovuttaa verta. Luovutetusta verestä ei tällöin kuitenkaan käytetä plasmaa, sillä plasmalääkevalmistajat, joille Veripalvelu toimittaa plasmaa, eivät hyväksy mitään muuta toimintatapaa kuin pysyvän luovutusesteen miesten välisestä seksistä.

Miesten välinen seksi on pysyvänä tai määräaikaisena verenluovutuksen esteenä lähes kaikkialla maailmassa. Seksillä tässä yhteydessä tarkoitetaan anaali- ja suuseksiä.

Vaikka kaikki luovutettu veri testataan huolellisesti, ei tuore infektio näy herkimmissäkään testeissä. Tartuntatautitilastojen ja riskinarvioinnin perusteella miesten hiv-tartuntariski miesten välisessä seksissä on noin 20-kertainen heteroseksiin verrattuna. Siksi miesten välinen seksi aiheuttaa edelleen korkean riskin verivalmisteen turvallisuudelle.

Lähteet: veripalvelu, Fimea