Sen jälkeen, kun Irlannissa hyväksyttiin homoliitot on asia noussut esiin, niissä Europpan maissa, joissa tasa-arvoista avioliittolakia ei vielä ole.

Saksassa ministeri Annegret Kramp-Karrenbauer sanoi viikolla, että samaa sukupuolta olevien avioliitoilla olisi kauaskantoisia seurauksia.

Kuvituskuva: Sami Montell

“When we open this definition to a stable long-term relationship of two grown men, other people can not be excluded: such a marriage among close relatives or of more than two people. Do we want that really?”

– Kun avaamme vakaan pitkäaikaisen parisuhteen määritelmän koskemaan kahta aikuista miestä, muitakaan ihmisiä ei voida sulkea pois, kuten avioliittoa läheisten sukulaisten tai useamman kuin kahden ihmisen kesken. Tätäkö me todella haluamme?

Kramp-Karrenbauer kuitenkin jatkoi, että vallitsee yksimielisyys siitä, että erot avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä on poistettava.

Ministerin sanomisista nousi pian suuri haloo ja hän voi joutua oikeuden eteen vastaamaan puheistaan, joka on katsottavissa vihapuheeksi.

Näillä näkymin Saksaan ei joka tapauksessa ole tulossa tasa-arvoista avioliittolakia. Angela Merkelin edustajan mukaan tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole nykyisen hallituksen tavoite, vaan Saksa valitsee oman tiensä.

Lähteet Gay Star News, Pink News