Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista.

”Nykyinen henkilötunnus altistaa ihmisiä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun sekä kehon sukupuolitettuihin piirteille perustuvalle syrjinnälle. Sukupuolisidonnainen henkilötunnus aiheuttaa monille henkilöille ongelmia arkielämässä silloin kuin ulkoinen olemus ei vastaa vallassa olevia sukupuolinormeja”, todetaan Setan lausunnossa helmikuussa 2019.

Henkilötunnusten uudistaminen on mainittu hallitusohjelmassa.

Uusi henkilötunnus käyttöön 2027

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä esitti huhtikuussa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uuden muotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi paitsi sukupuoli ei myöskään henkilön ikä, syntymäaika tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä olevat nykymalliset henkilötunnukset siirtymäajan jälkeen.

Uudistus vaatisi kaikkia henkilötunnusta rekistereissään käyttäviä toimijoita, myös yksityisiä yrityksiä ryhtymään tietojärjestelmäuudistuksiin. Pandemian aiheuttamien kustannusrasitusten vuoksi henkilötunnuksen uudistaminen on herättänyt vastustusta. Uudistukseen ehdotetaankin merkittäviä muutoksia.

Lue lisää: Finanssiala: Henkilötunnusten uudistamista ei pidä tehdä nyt

Sosiaali- ja terveysministeriö tyrmää myös uudistuksen esitetyllä tavalla, kertoo Yle. STM epäilee uudistuksen toimivuutta käytännössä ja mittavan uudistuksen tarvetta. Oikeusministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö näkevät uudistuksen tärkeän yhdenvertaisuuden kannalta.

Ongelmana pidetään ikätiedon ja syntymäajan poistumista henkilötunnuksesta. Ikätietoa pitää merkittävänä mm. SAK: syntymäajalla on yhteiskunnan toiminnoissa laaja merkitys.

Elinkeinoelämä keskusliitto EK on huolestunut uudistuksen laajuudesta ja sen tuomista kustannuksista. EK näkee myös ongelmia siinä, että uusi tunnus ei olisi yhtä luotettava, mistä vaatisi lisää risnkinhallintaa.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara korostaa, että sukupuolimerkinnän poistaminen lisäisi myös transihmisten ja intersukupuolisten yksityisyydensuojaa. Etuna olisi myös se, etteivät transsukupuoliset enää tarvitsisi uutta henkilötunnusta sukupuolen vahvistamisen yhteydessä, eikä heidän tarvitsisi uusia työ- ja opiskelutodistuksiaan.

Kuitenkin oikeudellisen sukupuolen tulisi olla tallennettuja väestötietorekisterissä, josta se voidaan tarvittaessa huomioida esimerkiksi tilastoinnissa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.