Kun avioliittolaki vihdoin viimeinen pitkän odotuksen, raskaan työn ja viimeiseen asti jatkuneen piinan jäljkeen muuttuu sukupuolineutraaliksi on osalla luonnollisesti suuri tarve päästä vihille kirkossa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole kuitenkaan vielä sallinut samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Asiaa hämärtää se, että osa papeista ja jopa osa seurakunnista aikoo tästä huolimatta vihkiä yhtä lailla mies-, nais- ja heteropareja.

Helsinkiläinen pastori Toni Fagerholm on perustanut nettivisivun, jolla ovat listattuna papit, jotka vihkivät myös homopareja. Listalla on tällä hetkellä 21 pappia, valtaosa Helsingissä.

Helsingin suurin seurakunta, Malmin seurakunta, on päättänyt, että kaikissa sen tiloissa voidaan vihkiä avioliittoon myös mies- ja naispareja. Asiasta päätti seurakuntaneuvosto helmikuun alussa. Malmin seurakunnan päätös ei tarkoita, että kaikki sen papit vihkisivät mies- ja naispareja, vaan sitä, että se on mahdollista kirkon tiloissa tehdä. Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka on Helsingin Sanomien mukaan ohjeistanut pappeja siitä, että jokaisella heistä on omantunnonvapaus vihkiä homopareja. Kirkkoherra on myös luvannut tukea jokaista pappia, mikäli hänelle tulee seurauksi kirkon virallista kantaa vastaan toimimisesta.

Avioliittolaki ei sido kirkkoa. Kirkko päättää vihkimisestä itsenäisesti, asiasta määrätään kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa, joita papin on noudatettava. Kirkon sisällä on meneillään keskustelu vihkimiseen liittyen.

Kirkolliskokous antoi myös marraskuussa 2016 piispainkokoukselle tehtäväksi selvittää, mitkä olisivat vaikutukset kirkolle, jos se luopuisi vihkioikeudesta kokonaan. Selvitys on päätetty toteuttaa laajana kartoituksena ja sen on tarkoitus valmistua lokakuun loppuun mennessä. Sen jälkeen asia käsitellään piispainkokouksessa vuoden vaihteessa ja kirkolliskokouksessa asia olisi toukokuussa 2018.

Suuri joukko kirkolliskokouksen edustajia taasen on tehnyt kirkolliskokoukselle aloitteen,  että avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista myös homopareille. Tämä aloite on käsittelyssä jo tämän vuoden toukokuun kirkolliskokouksessa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on virallinen yhteisö, jolla on omat sääntönsä, joita on noudatettava kuten missä tahansa muussakin työpaikassa. Voimassa oleva ohjeistus ei salli samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä. Ylen piispoille tekemän kyselyn mukaan kirkon sääntöjä rikkovien pappien toimintaan tullaan puuttumaan normaalikäytännön mukaisesti. Seuraamukset harkitaan tapauskohtaisesti ja viime kädessä ne käsitellään tuomiokapitulissa, mahdollista voi olla jopa, että pappi menettää virkansa sääntörikkomuksen vuoksi.

Muutokset eivät tapahdu hetkessä ja kirkkokin tarvitsee aikaa. Sääntöjen rikkominen kärjistää vastakkainasettelua ja voi tehdä muutoksesta vaikeampaa. Kuten piispat Irja Askola ja Björn Vikström totesivat Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla julkaistussa tekstissään: “Toivomme kärsivällisyyttä niiltä, jotka kokevat kirkon kannan epä­oikeudenmukaiseksi, kuten myös papeilta, jotka haluaisivat vihkiä jo nyt. Toisten ihmisten juhlapäivää ei pidä hämmentää kirkkopoliittisella irtiotolla.”

Meillä oli pitkää pinnaa katsoa avioliittolain pitkä ja vaikea käsittely eduskunnassa, nyt on vuorossa kirkon oma demokraattinen prosessi ja sille on vain annettava sen tarvitsema aika.