Kokoomuksen Petteri Orpon hallitus on saanut asiantuntijalausunnot hallituksen eduskunnalle syyskauden alkaessa annettavaa tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonantoa varten kuultiin yli sataa tahoa, niin yksittäisiä asiantuntijoita kuin järjestöjä ja vastaavia toimijoita.

Lista kuulemisista on julkaistu valtioneuvoston sivuilla. Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka toteaa huolensa naisten oikeuksista. ”Yhdenvertaisuus vaatii muuttamaan lakia niin, että turvataan naisen yksityisyyden ja turvallisuuden suojaksi tarkoitettujen tilojen olevan vain biologisten naisten käytössä”, Puolimatka kirjoittaa. Hän perustelee kantaansa ”naisen biologisella haavoittuvuudella (mahdollisuus tulla raskaaksi)”, joka edellyttää naisten ”erityissuojelua” esimerkiksi vankiloissa. Edelleen hän vetoaa muiden maiden kokemuksiin, joissa naiseksi identifioituvia biologisia miehiä on sijoitettu naisvankiloihin ja naisvangit ovat altistuneet häirinnälle ja väkivallalle.

Englannissa ja Walesissa otettiin helmikuun lopussa käyttöön kielto, joka estää joidenkin transnaisten sijoittamisen naisvankiloihin.

Puolimatka on aiemmin kirjoittanut huolensa siitä, että prideliike, kuten sukupuolineutraali avioliittokäsitys, ovat tie pedofilian laillistamiseen: ”luodaan perusta prosessille, joka voi vähitellen johtaa ensin pederastian ja sitten pedofilian hyväksymiseen ja laillistamiseen”.

Hallitus keskusteli toimista tiedonantoon liittyen keskiviikkona.

”Rasismi ei kuulu Suomeen, ja hallitus ei hyväksy sitä missään muodossa”, pääministeri Orpo sanoi keskustelun jälkeen.

Hallitus miettii toimia, joilla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.