Lhbtqi+ -nuoret ovat muita nuoria yleisemmin huolestuneita omasta mielialastaan. Tämä oli hieman yleisempää seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla, noin  70 prosentilla, kuin sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla, noin 60 prosentilla, kerrotaan THL:n tiedotteessa.

Tulokset kertovat, että ahdistuneisuus ja masennusoireilu olivat lhbtqi+ -nuorilla lähes kolme kertaa muita nuoria yleisempiä ja noin 20 prosenttia sateenkaarinuorista koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Kävi myös ilmi, että on muita nuoria yleisempää, että lhbtqi+ -nuori ei saa tukea ja apua ongelmiinsa kun hän sitä todella tarvitsisi.

Lhbtqi+ -nuorten asema oli kaikkiaan heikompi ja näkyi myös yksinäisyyden kokemisessa. Lhbtqi+ -nuorista itsensä yksinäiseksi tunsi noin 25 prosenttia, kuin muilla nuorilla tämä oli paljon harvinaisempaa, vain 10 prosenttia muista nuorista koki yksinäisyyttä.

Pelkästään lohdutommia kyselyn tulokset eivät olleet, sillä seurustelusuhteista lhbtqi+ -nuorilla oli myönteisiä kokemuksia lähes yhtä usein kuin muillakin nuorilla ja he kokivat, että voivat seurustelusuhteissa olla oma itsensä ja ilmaista läheisyyttä ja rakkautta.

Lhbtqi+ -nuoret kokivat kouluymäpäristön turvattomaksi ja puutteelliseksi muita nuoria useammin. Etenkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertoivat kokeneensa useammin väkivaltaa ja sen uhkaa. Haasteita oli myös terveystarkastuksissa, joissa läheskään kaikki lhbtqi+ -nuoret, 40 prosenttia, eivät kokeneet voivansa kertoa asioistaan rehellisesti.

Seta korostaa kyselyn kommentoinnissaan lastensuojelun ja nuorisotyön roolia. Merkittävän suuri osuus, 43 %, lhbtqi+ -nuorista oli kohdannut henkistä väkivaltaa huoltajansa taholta. Fyysistä väkivaltaa kotonaan oli kohdannut lähes 20 prosenttia lhbtqi+ -nuorista: 19 % sukupuolivähemmistönuorista ja 17 % seksuaalivähemmistöön kuuluvista nuorista, luvut ovat kaksinkertaiset muihin nuoriin verrattuna.

THL:n toteuttama Kouluterveyskysely on valtakunnallinen, koko ikäluokan kattava kysely, joka toteutetaan joka toinen vuosi. Tällä kertaa kyselyssä painotettiin lasten väkivaltakokemuksia.

Lue lisää: Yle: Suurin osa vanhemmista hyväksyisi lapsensa transsukupuolisisuuden

Lue lisää: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kotona henkisen ja fyysisen väkivallan kohteena muita selvästi yleisemmin