Rikkomaton kansalaisaloite, joka esittää heteroseksuaalisesta identiteetistä poikkeavan seksuaali-identiteetin ”eheyttämistä” ja biologisen sukupuolen mukaisesta poikkeavan sukupuoli-identiteetin ”eheyttämistä” on tänään saanut kokoon vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ja tulee siten etenemään eduskunnan käsittelyyn.

Eheytyshoitojen kieltämiseksi tehty ensimmäinen kansalaisaloite  Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille”ei johtanut lainsäädännön muuttamiseen. Syyt: väärä valiokunta ja aikapula.

Kansalaisaloite jätettiin eduskunnalle 26. lokakuuta 2021. Marraskuussa 2021 eduskunnassa pidettiin lähetekeskustelu, jonka jälkeen se lähetettiin puhemisneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Puhetta lähetekeskustelussa johti ensimmäinen varapuhemies Sdp:n Antti Rinne.

Sen jälkeen Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteesta ei kuulunut mitään. Eduskunnan sivuilla olevien tietojen mukaan viime vuoden lokakuussa asian jatkokäsittelystä käytiin epävirallista keskustelua, jonka jälkeen asiantuntijakuulemisia päätettiin vielä jatkaa. Tämän jälkeen kuultavina kävi vain kristillisiä tahoja, jotka tarjoavat eheytyshoitoja; kaksi Suomen Evankelisen Allianssi ry:n edustajaa ja kristittyjen auttajien Suomen ACC ry:n edustaja. Lisäksi saatiin yksi kirjallinen lausunto.

Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että asia ei kuulu sen toimialaan: ”[Valiokunta] ei se anna kansalaisaloitteesta mietintöä, koska niin kutsuttujen eheytyshoitojen kriminalisointi ei kuulu sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan”. Aloiteen todettiin olevan myös puutteellinen. Kyseessä oli valiokunnan yksimielinen päätös. Oikea osoite olisi ollut lakivaliokunta.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kehottanut kaikkia jäsenvaltioita kieltämään eheytysterapiat mahdollisimman pian. Kyseisten vahingolliseksi katsottujen toimenpiteiden kieltämistä on kannattanut myös muiden muassa Suomen Psykologiliitto.

Oikeistopuolueilla: kokoomuksella, perussuomalaisilla ja kristillisillä ei ole enemmistöä eduskunnassa, mutta keskustapuolueesta eyheytysten kieltämistä tullaan vastustamaan, mikä tuonee riittävän enemmistön, jos Rikkomaton kansalaisaloite tämänkään eduskunnan aikana äänestykseen pääsee, sen verran härskiä oli viivyttely Marinin hallituksen aikana. Perussuomalaisten väitetään torpanneen translain sipilän hallituksen aikana, tuskin keskustakaan sitä ajoi.

Viime viikolla kävi ilmi, että Helsinki Pride yhteisö ry ei enää hyväksynyt kokoomusta ja keskustapuoluetta Helsinki Pride -tapahtuman kumppaneiksi. Perusteluissa mainittiin vain pettymys translain käsittelyyn.

Vireillä olevat kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauden päättyessä.