Aiemmin Aslan-nimellä tunnettu järjestö järjesti ”eheytystä” tarjoamalla muiden muassa leirejä. Aslan oli kymmenen vuotta sitten otsikoissa haitallisesta toiminnastaan, joka pyrkii muuttamaan hlbt-identiteetin omaavia heteroiksi. Aslanin taustavoimat jatkavat Elevät Vedet -nimisessä järjestössä, joka tarjoaa vastaavaa toimintaa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Kun kansalaisaloite eheytyshoitojen kriminialisoimiseksi saapui edellisen eduskunnan ja Marinin hallituksen käsittelyyn se raukesi. Syynä oli virallisesti ajan loppuminen, kansalaisaloitteet raukeavat kun sen vireille tullessa toimineen eduskunnan toimikausi päättyy.

Eheytyksen kieltämiseksi tehdyn kansalaisaloitteen käsittely ei kuitenkaan ollut erityisen ansiokasta, voidaan puhua poliittisesta temppuiluista, kun yleisesti tiedossa on tuolloisen hallituspuolue keskustan riveistä löytyvä vastustus eheyttämisen kielolle. Ensin kansalaisaloite ohjattiin väärään valiokuntaan. Vasta lopulta muiden muassa toistamiseen eheyttämistä tarjoavia tahoja kuultuaan sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi olevansa väärä taho. Siinä vaiheessa eduskuntavaalit olivat jo ovella ja aika loppu. Mutta mihin se aika meni?

Eduskunnan sivuilla olevien tietojen mukaan viime vuoden lokakuussa asian jatkokäsittelystä käytiin epävirallista keskustelua, jonka jälkeen asiantuntijakuulemisia päätettiin jatkaa. Tämän jälkeen kuultavina kävi vain kristillisiä tahoja; kaksi Suomen Evankelisen Allianssi ry:n edustajaa ja kristittyjen auttajien Suomen ACC ry:n edustaja. Lisäksi saatiin yksi kirjallinen lausunto.

Asiantuntijakuulemisessa Elävät Vedet ry:n edustaja Andrew Chambers toteaa valiokunalle, että väite siitä, että he tarjoaisivat ”henkisesti väkivaltaista terapiaa” on perusteeton. Järjestö väittää tarjoavansa ”tukea” vain niille, jotka sitä haluavat vapaaehtoisesti. Järjestö vastusti ns. eheytystoiminnan kieltämistä. Se kertoo tarjoavansa tukea seksuaaliselle enemmistölle.

Chambers oli Aslanin kansallinen koordinaattori ja hän on Elävät Vedet ry:n puheenjohtaja.

”Eheytyshoitoja” on suunnattu homoseksuaaleille miehille ja naisille sekä transihmisille.

Suomen Evankelinen Allianssi ry antoi sekin kannanottonsa valiokunnalle kuulemisissa esittäen kansalaisaloiteen hylkäämistä muiden muassa sillä perusteella, että se rikkoo uskonnonvapautta ja perustuu yksipuoliseen näkemykseen tutkimustiedoista. Lisäksi järjestö toteaa, että kielto vaikeuttaisi sukupuolidysforiaa kokevien hoitoa.

Suomen ACC kokoaa yhteen kristilliseltä arvopohjalta toimivia terapia- ja sielunhoitotyötä tekeviä henkilöitä ja yhteisöjä. Tämän on järjestön oma määritelmä. Sen kannanotossa valiokunnalle suositellaan myös aloitteen hylkäämistä. Perusteluna on, että lainsäädäntö ei pyri vaikuttamaan hoitojen tavoitteisiin ja sisältöihin, aloitteen määrittely siitä, mitä ollaan kieltämässä on järjestön mielestä epätarkka. Myös ACC toteaa aloitteen ongelmallisuuden sukupuolidysforiatapauksissa: Terapeuttinen hoito, jossa asiakkaan toivomuksesta tuettaisiin asiakkaan pyrkimystä tutkia sukupuolikokemustaan rauhassa turvallisessa terapiasuhteessa, jotta hän voisi itse rauhassa ajan kanssa päättää, kuinka laajoja ja invasiivisia hoitoja hän todella haluaa, tehtäisiin kyseenalaiseksi tai jopa kiellettäisiin”. Kannanotto toteaa aloitteen olevan tältä osin arvolatautunut.

Valiokunnan pyynnöstö kirjallisen lausuman antoi viimeisten joukossa myös nuorisopsykiatrian profesori ja ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala. Hän toteaa, että ”eheytyshoitoja” ei tarvitse erikseen kieltää, koska niitä ei ole: tieteelliseen tietoon perustuvaa hoitoa tarjoavat tahot eivät sitä tarjoa. ”Eheytyshoidot” kuuluvat uskomushoitojen piiriin ja kriminalisointia tulee lähestyä sitä kautta.

Kaltiala esittää huolensa siitä, että eheytyshoitoja väitetään käytettävän. Hän epäilee aloitteen tältä osin liittyvän vaatimuksiin saada sukupuolidysforian hoitoa myös alaikäisille ja siihen liittyvään psykoterapeuttiseen prosessiin, joka ei ole ”eheytyshoitoa”.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on kehottanut kaikkia jäsenvaltioita kieltämään eheytysterapiat mahdollisimman pian. Kyseisten vahingolliseksi katsottujen toimenpiteiden kieltämistä on kannattanut myös muiden muassa Suomen Psykologiliitto. Sen mukaan seksuaali- tai sukupuoli-identiteeetti ei ole ”eheytyshoidon” kaltaisin menetelmin muutettavissa ja ”eheytys” on lisäksi haitallista mielenterveydelle. Liitto totesi myös, että ”eheytyshoidon” määritelmän tulisi olla tarkempi kuin se aloitteessa oli.

Seta toteaakin asiantuntijalausunnossaan tarkemmin kiellon määrittelyn tarpeesta ja mitä sen tulisi kattaa.

Uusi kansalaisalaoite eheytyshoitojen kieltämiseksi tehtiin pian edellisen rauettua ja se on jo saavuttanut vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja saapuu siten eduskunnan käsittelyyn. Aloite on samansisältöinen kuin aiempikin.

Oikeusministeriön mukaan ”eheyttämisen” kriminalisointi ei ole yksinkertaista, kirjoitti hiljattain Yle.

”Eheytyshoidot” on kuitenkin kielletty jo joissakin maissa; Saksassa, Ranskasa, Maltalla, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja kielto on vireillä Norjassa. Mikä kiellosta tekee Suomessa niin vaikeaa?