Yhdysvaltojen korkein oikeus päätti heinäkuun alussa, että yrityksillä on oikeus kieltäytyä palvelemasta asiakkaita vain näiden seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin kuvaus tilanteesta Yhdysvalloissa ”kansallisena hätätilana hlbtq+ amerikkalaisille” on entistäkin ajankohtaisempi.

Hlbtq-asioiden merkityksen republikaanipuolueelle kasvaessa liittovaltio-, osavaltio- ja paikallistason politiikassa on tehty yli 400 lainsäädäntöesitystä, jotka toteutuessaan rajoittaisivat hlbtq-ihmisten oikeuksia.

Ajatukset kuten ”Don’t Say Gay”, poliittinen päätös rajoittaa transihmisten terveydenhuoltoa, erityisesti translapsien, sekä  tietyntyyppisen kirjallisuuden kieltämisestä kouluissa ja sukupuolineutraalien wc-tilojen kieltäminen ovat vain joitakin esimerkkejä.

Yhdysvaltain korkein oikeus pätti äänin 6-3 antaa graafiselle suunnittelijalle Lori Smithille oikeuden kieltäytyä tekemästä hääsivua samaa sukupuolta olevaa paria varten.  Voittaneen ratkaisun perusteluna oli sananvapaus. Syrjiminen ja poissulkeminen ideologisten, uskonnollisten tai muiden vakaumusten perusteella katsotaan oikeudeksi.

”Perustuslain ensimmäinen lisäys sisältää näkemyksen Yhdysvalloista rikkana ja monimutoisena paikkana, jossa kaikki ihmiset ovat vapaita ajattelemaan ja puhumaan haluamallaan tavalla, ei niin kuin hallitus vaatii”, kommentoi päätöstä tuomari Neil Gorsuch. Korkeimman oikeuden vähemmistö katsoo, että päätös sallia syrjintä on ”ennennäkemätön” ja voi johtaa kaikkien niiden lakien kumoamiseen, jotka on tarkoitettu suojelemaan ja vahvistamaan kiistatta haavoittuvassa asemassa olevaa hlbt-väestöä.

Miksi erityisesti juuri homo-, bi- ja transihmisiltä pitäisi poistaa lain tuoma suoja, kun muut vähemmistöryhmät näyttävät turvanneen sen? Suuntausta on vaikea perustella muuten kuin ahtaalla ja kirjaimellisella tulkinnalla valikoitujen Raamatun ja Koraanin tekstien osista.

” Tuomioistuin antaa nyt, ensimmäistä kertaa historiansa aikana,  kaikelle yleisölle avoimelle yritykselle perustuslaillisen oikeuden kieltäytyä palvelemasta tietyn [aiemmin] lailla suojattuun ihmisryhmään kuuluvi ”, kommentoi päätöstä liberaali tuomari Sonia Sotomayor Washington Bladelle jatkaen esittäen mielipiteensä siitä: ” Päätöksen välittömät symboliset vaikutukset antavat homoseksuaaleille ja lesboille toisen luokan aseman”.

Osissa Yhdysvaltoja, ja myös muissa maissa kuten, Venäjällä, Ugandassa ja Unkarissa sekä Euroopan äärioikeistolaisissa kansallisissa puolueissa, käydään keskusteluja ja tehdään päätöksiä, joiden tarkoituksena on irrottaa hlbtq-ihmiset muista syrjityistä ryhmistä. Tätä perustellaan sillä, että syrjiminen vain henkilön seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella on oikeus, mutta ihonvärin, sukupuolen, uskonnon tai vammaisuuden perusteella syrjintä ei. Tämä riippumatta siitä, että henkilöllä on oikeus ”ajatella ja puhua haluamallaan tavalla”.

Yhä useammin puhutaan myös  halusta ”suojella lapsia”, mikä näkyy esimerkiksi Ruotsissa valheena siitä, että drag queenien lukiessa satuja lapsille kyse olisi ”seksualisoinnista”. Ja valheena siitä, että hlbtq-liike yrittää houkutella lapsia transihmisiksi, aivan kuten sitä aiemmin syytettiin lapsien houkuttelemisesta homoseksuaalisuuteen.

Kaiken tautalla ovat salaliittoteorioiden esittämät ajatukset, jotka ovat nyt johtaneet syrjinnän ja eriarvoisen kohtelun palauttamiseen Yhdysvalloissa sekä kuolemanrangaistuksen hyväksymiseen Ugandassa ja jotka selvästi ovat viivästyttäneet sukupuolen itsemääräämisoikeuteen perustuvan lainsäädännön käsittelyä Ruotsissa.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mainitsema poikkeustila Yhdysvalloissa koskee myös useita muita maailman maita, joissa konservatiivinen aalto kääntää kelloa taaksepäin.