Eheytyshoitojen kieltämiseksi tehty kansalaisaloite  Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille”ei johtanut lainsäädännön muuttamiseen. Syyt: väärä valiokunta ja aikapula.

Kyseinen kansalaisaloite keräsi vauhdilla vaaditut kannatuksen ja se jätettiin eduskunnalle jo 26. lokakuuta 2021. Marraskuussa 2021 eduskunnassa pidettiin lähetekeskustelu, jonka jälkeen kansalaisaloite lähetettiin puhemisneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Puhetta lähetekeskustelussa johti ensimmäinen varapuhemies Sdp:n Antti Rinne.

Sen jälkeen Ehjänä syntynyt – loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloitteesta ei kuulunut mitään, valiokunnan asiantuntijakuulemiset kestivät tämän vuoden helmikuun alkuun.

Tällä viikolla valiokunta päätti kansalaisaloitteen käsittelyn. Eduskunnan sivuilla olevien tietojen mukaan viime vuoden lokakuussa asian jatkokäsittelystä käytiin epävirallista keskustelua, jonka jälkeen asiantuntijakuulemisia päätettiin jatkaa. Tämän jälkeen kuultavina kävi vain kristillisiä tahoja; kaksi Suomen Evankelisen Allianssi ry:n edustajaa ja kristittyjen auttajien Suomen ACC ry:n edustaja. Lisäksi saatiin yksi kirjallinen lausunto.

Tämän viikon tiistaina sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, että asia ei kuulu sen toimialaan: ”[Valiokunta] ei se anna kansalaisaloitteesta mietintöä, koska niin kutsuttujen eheytyshoitojen kriminalisointi ei kuulu sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimialaan”.

Vasta äskettäin Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu kehotti kaikkia jäsenvaltioita kieltämään eheytysterapiat mahdollisimman pian. Kyseisten vahingolliseksi katsottujen toimenpiteiden kieltämistä on kannattanut myös muiden muassa Suomen Psykologiliitto.

Lähetekeskustelussa puhemiehenä toiminut Antti Rinne ei ole vastannut QX:n kommenttipyyntöön.

Valiokunnan puheenjohta Markus Lohi (kesk.) totesi QX:lle vain, että kyseessä on valiokunnan yksimielinen päätös. Helsingin Sanomille Lohi kommentoi eilen, että kansalaisaloitteelta loppui aika kesken ja että se olisi tullut käsitellä lakivaliokunnassa.*

Vireillä olevat kansalaisaloitteet raukeavat vaalikauden päättyessä.*

Lohi kommentoi Helsingin Sanomille myös aloitteen puutteellisuutta.*

Vastaamatta on, miten on mahdollista, että asian käsittely valiokunnassa ei ala sen tarkistamisella kuuluuko asia sen toimialaan.

 

*Lisätty tietoja 23.2.2023 klo 20.