Seksologisessa aikakauskirjassa on Positiiviset ry:n yhteisötyöntekijän Tapani Valkosen katsaus kemseksistä Suomessa 2020-luvulla. Kemseksillä tarkoitetaan tarkoituksellista päihteiden käyttöä seksin yhteydessä. Ilmiötä ei ole Suomessa paljonkaan vielä käsitelty.

SeksiPertti-kyselystä ilmeni, että kemseksiä harrastettaan matkoilla Euroopan kaupungeissa.

Käytetyt aineet ovat stimulantteja, jotka auttavat pidentämään seksin kestoa, niiden kuvaillaan myös herkentävän aisteja ja vähentävän estoja. Muita kemseksissä käytettyjä aineita ovat GBL (katunimeltä lakka) ja GHB (gamma), jotka pienenä annoksena antavat euforian tunteen, mutta niiden yhteiskäyttö esimerkiksi alkoholin kanssa voivat aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita. Ja alkoholia, kuten myös huumeita kemseksin yhteydessä kuitenkin käytetään.

Lisäksi kemseksin yhteydessä on usein käytössä Poppers.

Kemseksiä harjoittavat ihmiset eivät useimmiten identifioidu päihteidenkäyttäjiksi, koska he mieltävät toiminnan ensisijaisesti seksuaaliseksi kanssakäymiseksi.

Valkonen toteaa tutkimusten ja kyselyiden perusteella, että kemseksin käyttäjät tarvitsevat tietoa. Etenkin tietoa tarvitaan aineiden yhteisvaikutuksista. Tietoa tarvitaan myös omien ja muiden rajojen tunnistamisesta.

”Sama henkilö, joka kokee rajojaan rikottavan, saattaa myös itse rikkoa jonkun toisen rajoja. Tilanteet voivat olla hyvin monenlaisia, kun ihmisten mielentilat, toimintakyky ja muisti ovat muuntuneita päihtymyksen ja valvomisen takia. On tärkeää käydä rajojen ylittämisistä keskustelua asiallisesti, rakentavasti ja moralisoimatta, jotta mahdollisimman moni uskaltaisi tunnistaa myös mahdolliset itse tekemänsä loukkaukset toisten rajoja kohtaan.”, Valkonen kirjoittaa.

Kemseksistä on vaikea päästä irti

Vaikka haluaisikin, kemseksistä voi olla vaikeaa päästää irti. Siinä voi auttaa että on jonkin aikaa ilman seksiä kokonaan. ”Seksi on niin voimakas laukaiseva tekijä myös aineiden käytölle, että ilman seksistä luopumista joksikin aikaa kemseksistä irtautuminen voi olla mahdotonta”, Valtonen toteaa englantilaisen kemseksi-aktivisti David Stuartin näkemyksestä. Kemseksistä irtipääsemiseksi myös koko ystäväpiiri voi olla tarpeellista pistää vaihtoon. Prosessi ei siis ole helppo ja lisäksi se kestää melko kauan, vie useita kuukausia ennen kuin seksi ilman aineita tuottaa jälleen mielihyvää.