Netin videolla parikymppinen mies ottaa kotonaan vastaan viisi miestä. Salakamera kuvaa. Sama kaava toistuu jokaisella kerralla: vieras tulee huoneeseen, mies on kontallaan patjalla peppu paljaana jalat auki, vieras panee ja laukeaa sisään. Sitten seuraava. Lopuksi mies näyttää katsojalle saaliin, hän antaa siemennesteen valua anuksestaa ulos lähikuvassa. Mies hymyilee äkkiseltään katsottuna voitonriemuisena. Kyseessä ei ollut tuotettu porno, vaan henkilön itsensä kuvaama video.

Kyseessä saattaa olla seksiriippuvuus, pakonomainen seksikäyttäytyminen. Siinä ihminen toimii ikään kuin automaatiolla, ilman ”tarpeensa” hallintaa.

Seksiriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus. Sitä voi olla mikä tahansa seksuaalinen toiminta, joka pakonomaisena auttaa henkilölle ongelmia; itsetyydytys, pornon katselu, itsensä paljastaminen, fetissit, yhdynnät. Riippuvuudesta on kyse, kun toiminta ei ole henkilön hallittavissa, hän yrittää lopettaa sen, mutta ei pysty, vaan palaa aina jatkamaan haitallista seksuaalista toimintaa.

Seksiriippuvuus ei näy päällepäin, siitä toi kärsiä kuka tahansa.

Seksiriippuvuus ei ole virallinen termi, eikä se ole Suomessa vielä diagnoosin alainen, mutta esimerkiksi Englannissa on. Kyseessä on pitkäaikainen pakonomainen seksikäyttäytyminen. Vähintään puolen vuoden jaksolla seksikäyttäytyminen aiheuttaa vakavia ongelmia ihmiselle itselleen ja mahdollisesti hänen lähipiirillleen.

Seksiriippuvaisuus muistuttaa esimerkiksi alkoholismia, vaikka ei täysin ole siihen rinnastettavissa. Vierotusoireita koetaan, kun toiminnan lopettaa, tutkimusaineistoa tästä ei kuitenkaan vielä ole.

Seksiriippuvuuden hahmottaminen ei ole helppoa ja siihen havahtuminen voi viedä aikaa. Yksi ongelman tunnusmerkeistä on, että ajatus on jatkuvasti seksin saamisessa tai sen valmistelussa, muuten sen ympärillä, myös katumuksena. Kaikki vapaa-aika menee seksikäyttäymiseen tai seksin saamisen valmisteluun. On esimerkiksi jatkuvaa Grindrin tai muiden seksiappien tai -sivustojen käyttöä. Jos kyseessä on fetissi, käyttäytyminen pyörii hallitsevasti sen ympärillä. Fetissi voi olla myös anonyymi seksi. Tai penis,  siemenneste.

Oleellista on, että hallintaa ei ole. Henkilö lupaa itselleen, että nyt oli viimeinen kerta, mutta kuitenkin se jälleen taas jatkaa. Voi olla, että ihminen herää riippuvuuteensa vasta muiden huomauttaessa siitä.

Seksiriippuvuuden määrittely on vaikeampaa määrän perusteella, kuin alkoholismin, jossa haitalliselle rajalle on annosmäärä. Vaikka henkilöltä kuluisi seksikäyttäytymiseen runsaasti aikaa, ei kyseessä välttämättä ole riippuvuus, jos se ei esimerkiksi haittaa elämää, jos koko elämä ei pyöri se ympärillä.

Seksiriippuvuutta ei ole se, että katsoo pornoa itsetyydytyksen aikana, vaikka kokee sen jotenkin vääräksi tai että kumppani kokee sen vääräksi ja syyttää seksiriippuvuudesta. Se, että ajattelee usein seksiä, ei sekään ole välttämättä merkki ongelmasta. Seksiriippuvuuden tunnusmerkistö täyttyy vasta, kun seksiin tai sen saamiseen liittyvät teot häiritsevät muuta elämää ja aiheuttavat haittoja, eikä sitä pysty lopettamaan.

Henkilö on voinut mieltää itsensä seksuaalisesti aktiiviseksi, ajatella, ehkä ylpäestikin, että oma lipido on vain muita kovempi. Sitten kun hän saa pidettyä tauon, hän onkin herännyt siihen, että kyseessä oli ”automaatio”, pakonomaisuus. Henkilö voi selitellä seksiriippuvuutensa pois peittäen sen avoimeen suhteeseen tai polyamoriaan. Henkilö tai hänen kumppaninsa voi myös tuomita seksiriippuvuudesta, jota ei tosiasiassa ole, jos esimerkiksi masturboi usein vaikka on suhteessa. Tilanteen selvittäminen vaatii aikaa terapeutinkin kanssa.

Seksikumppaneiden määrä tai muuten runsas seksikäyttäyminen ei pelkästää ole merkki seksiriippuvuudesta. Oleellista on viekö häntä koiraa, niin sanotusti.

Kaikki, jotka ajattelevat seksiä useita kertoja päivässä eivät toteuta sitä, seksuaalisuus on heidän hallinnassaan. Seksiriippuvaisella tätä hallintaa ei ole. Myöskään seksikumppanien suuri määrä ei itsessään ole merkki pakonomaisesta seksikäyttäytymisestä, halut ovat yksilöllisiä.

Seksiriippuvainen ei hanki seksiä seksuaalisen nautinnon vuoksi, vaan muut syyt määräävät tahdin. Suhde seksiin on vääristynyt ja se aiheuttaa haittoja.

Ei ole tarkkaan pystytty selvittämään, mistä seksiriippuvaisuus johtuu. Biologinen tosiasia on, että usein toistettu käyttäytyminen muokkaa aivoja, mikä sitten ajan myötä tuottaa automaattista toimintaa, kuten seksiriippuvuuden. Syynä voivat olla lapsuuden traumaattiset läheisyydenkokemukset. Tai koulukiusatuksi tuleminen. Syyksi on esitetty myös nykyajan helppoa tarjontaa. Kyseessä voi olla hyväksynnän hakeminen, seksi tuo tunteen, että ”minä kelpaan”. Tämä voi olla yksi merkittävä tekijä seksiriippuvuudessa homomiesten kohdalla.

Seksiriippuvuuden syynä voi olla nuoressa iässä opittu seksin tai pornonkatsomisen käyttäminen oman mielialan kohentamiseen. Kaikki seksiä ajoittain näin käyttävät, mutta jos se muodostuu tavaksi ja hallitsevaksi, se voi johtaa ongelmiin. Seksillä voi lääkitä yksinäisyyttä, masennusta, stressiä. Tai hylätyksi tulemisen tunteitaan. Seksillä voidaan hakea lohtua ja rauhaa, onnistumisen tunteita. Ongelmia tulee, jos seksi on ainoa tapa käsitellä tunteita.

Seksiriippuvuden syinä voi olla myös elämyshakuisuus, impulsiivinen käyttäytäyminen, mikään ei riitä pitkään.

Seksiriippuvuutta on sekin, että on koukussa rakkauteen, suhteen alkuhurmaan. Sen häivyttyä muutaman viikon tai kuukauden kuluttua suhteet aina päättyvät ja tarvitaan uusi ”huume”.

Seksiriippuvuudesta irtautumisessa on keskeistä tunnistaa asia. Apua on saatavissa, eikä seksiriippuvuudesta ole syytä kokea häpeää. Syntysyiden selvittäminen ja ymmärtämisen löytäminen voi vaatia henkilöhistorian tarkastelua, jostain se riippuvuus on syntynyt. Tiedostaminen ja oman käyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää, sillä seksiriippuvainen toimii ikäänkuin robottina. Arjesta voi löytyä tekijöitä, jotka laukaisevat ja ajavat pakonomaista seksikäyttäytytymistä: stressiä, itsetunto-ongelmia, parisuhdeongelmia. Mikä laukaisee käyttäytymisen.

Lääkkeenä seksiriippuvuudesta irti pääsemiseen toimivat myös tuiki tavalliset elämänhallintaa lisäävät seikat; harrastukset, hyvä ravinto ja uni, stressin välttäminen ja toimivat sosiaaliset suhteet.

Tavoitteena ei ole lopettaa seksielämä, vaan suhtautua seksiin ja omaan seksuaalisuuteen myönteisesti. Oleellista on oppia erottamaan toisistaan pakonomainen tarve ja aito seksuaalinen halu.

Artikkelin pohjana on käytetty muiden muassa seksuaaliterapeutti Karoliina Kruunan (ent.Vuohtoniemi) aiheesta kirjoittamia tekstejä ja hänen haastatteluitaan.